657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞME KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK KANUNU

6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4857 SAYILI İŞ KANUNU

2489 SAYILI KEFALET KANUNU

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

5436 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

3843 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN


Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 19.08.2016 10:50:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM