Mali Kontrol Şube Md.

 • Harcama Birimlerince gönderilen mal, hizmet, yapım işlerine ait evrakların 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 58’ inci maddesine dayandırılarak çıkarılan İç  Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13. ve 17. maddesine dayanarak araştırılması ve incelenmesi ve görüş verilmesi (uygun-uygun olamyan)
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun görüş verilmeyen mal, hizmet, yapım işlerine ait evrakları üst yöneticiye bildirmek,
 • Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine ait K.İ.K 21.f maddesinde belirlenen parasal değerler altındaki ödeme evraklarının Ön Mali Kontrol Yönergesi doğrultusunda inceleyerek sonuçlandırmak,
 • Başkanlığımıza gönderilen mal, hizmet, yapım işlerine ait ön mali kontrol işlemleri K.İ.K. 21.f maddesinde belirlenen parasal değerler üzeri bedelli sözleşmeye bağlanan ödeme emri evraklarının süresinde incelenmesi,muhasebeye gönderilmesinin sağlanması,
 • Başkanlığımızca hazırlanan ve yürürlükte bulunan ön mali kontrol işlemleri yönergesinde belirtilen ön-mali kontrole tabi olmayan mal-hizmet ve yapım işlerine ait ödeme emri belgelerinin kontrolü.
 • Üniversitemizin genelini ilgilendiren (harcama yetkililerinin sorumluluğu dışında) yapılacak idari ve mali protokollerin incelenmesi ve sekreteryasını yürütmek.
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13. ve 17. maddesince yapılacak incelemeler
 • Ön Mali Kontrol Yönetmeliği gereğince yapılması gereken diğer kontrolleri yapmak
 • İç ve Ön Mali Kontrole ilişkin analizler yapmak, teknikler geliştirmek.
 
  • Yönetmelik kapsamındaki limitler;
 • Mal-Hizmet için: 1.000.000 TL
 • Yapım İşleri için: 2.000.000 TL
  • Üst Yönetici kararıyla uygun görüş için verilen limitler;
 • Mal-Hizmet Yapım İşleri için; 4734 sayılı kanun maddesi gereğince belirlenen yıllık rakam (2018 yılı için: 225.403,00 TL)

 

 • 2017 yılı uygun görüş verilen dosya adedi: 37

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 24.07.2018 11:37:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM