Fonksiyonlarımız

a) Stratejik yönetim ve planlama.

    1) Misyon belirleme.

    2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.

    3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.

c) Yönetim bilgi sistemi.

d) Malî hizmetler.

    1) Bütçe ve performans programı.

    2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.

    3) İç kontrol.


Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 20.03.2019 16:39:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM