Bütçe ve Perfor. Şube Md.

 • Üniversitemiz bütçesinin,OVP-OVMP-Yıllık Bütçe Çağrısı-Yıllık Bütçe Rehberi doğrultusunda hazırlanması ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Performans programını hazırlamak
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, öz gelirler, ek ödenekler, gelir fazlası karşılığı ödenek, likit karşılığı ödenek, revizyon, aktarma vb. bütçe işlemlerini gerçekleştirmek,
 • AHP, AFP hazırlamak,
 • AHP ve AFL’lerdeki serbestliklere göre Ödenek gönderme belgesini  düzenlemek ve onaylamak,
 • Gerçekleşen gelire göre (Harçlar, yemek, yurt-yatak, AÖF )  ödenek kayıt işlemlerini kontrolünü yapmak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını, raporlamak, sorunları önleyici ve etkinlik artırıcı tedbirler üretmek,,
 • Doğrudan temin limitleri takibi (%10) ve tüm işlemleri,
 • Konusuna ilişkin yazılı görüş taleplerini hazırlamak,
 • Öz Gelirlere ilişkin yazışmalar, ilgili birimlere bildirimler ve bunlara ilişkin ödenek gönderme belgesi düzenlemek ve onaylamak,
 • Üniversitemiz yatırım bütçesini hazırlamak, yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izleyerek haftalık raporları Başkana sunmak, yıllık yatırım değerlendirme raporunu izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar hazırlamak ayrıca uygulama sonuçlarını her ay sonu İstanbul Valiliğine, Üçer aylık dönem sonlarında Kalkınma Bakanlığına yazılım sistemlerine girmek,
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Temmuz ayı sonuna kadar hazırlamak

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 24.07.2018 10:33:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM