Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MALİ KONTROL ŞUBE MD. YÖNETMELİKLERİ

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 27.01.2017 10:08:22 tarihinde güncellenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜNCEL