Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1)

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (Seri No: 2)

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:15) TEMİNAT MEKTUPLARI 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:16) KİŞİLERDEN ALACAKLAR 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:18) HAKEDİŞLERDEN YAPILACAK KESİNTİLER

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:19) MAHSUP İŞLEMLERİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 22) KESİN HESAP KANUNU TASARILARINA İLİŞKİN CETVELLER

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 24) MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 25) ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 26) TAŞINIR KOD LİSTESİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 27) İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIRLARIN BEDELSİZ DEVRİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 47) AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 29) BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 30) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 32) TAŞINIRLARIN GEÇİCİ TAHSİSİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 34) AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 51) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 38) MUHASEBE YETKİLİLERİNCE YAPILACAK YETKİ DEVRİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 39) TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

117 SAYILI KDV GENEL TEBLİĞİBu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 09.08.2016 15:14:58 tarihinde güncellenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜNCEL