Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

DİĞER ESAS VE USULLER

KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KLAVUZU

KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YURTDIŞI KONAKLAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

YABANCI DİL TAZMİNATI MİKTARLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLERİN MUHASEBE UYGULAMALARINA DAİR ESAS VE USULLER

ÖĞRENCİ KATKI PAYLARININ DEVLETÇE KARŞILANMASINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 10.05.2017 15:22:59 tarihinde güncellenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜNCEL