Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik Planlama Şube Md.

 • Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanmasında yapılacak Üniversitemiz düzeyindeki tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Başkanlığımız Birim Faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Başkanlığımızca Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu’nun konsolide edilmesi ve düzenlenmesine ilişkin her türlü çalışmaları yapmak.
 • İl Brifing Raporlarını altı aylık ve yıllık olarak hazırlamak.
 • Üniversitemiz İletişim Koordinatörlüğü ile işbirliği sağlamak üzere Başkanlığımız iletişim sorumluluğu görevini yürütmek.
 • Başkanlığımız web sitesi ile ilgili görevleri yürütmek.
 • Üniversitemiz Yönetim Bilgi Sistemleri’nin yerleştirilmesine esas her türlü çalışmayı yapmak.
 • Başkanlığımıza gelen ve giden ödeme emri belgelerinin zamanında kayda alınması, ilgilisine verilmesi, Başkanlığımızdan iade edilecek belgelerin zamanında ve kayıtlı olarak ilgili yerlere iadesini sağlamak.
 • Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını  hazırlamak, eylem planında belirtilen çalışmaları izlemek ve sonuçlarını altışar aylık dönem raporu halinde Rektörlük Makamına sunmak.
 • Üniversitemiz Özdeğerlendirme Raporunun hazırlanmasına katkı sağlamak.
 • Başkanlığımıza gelen ve giden yazışmaların kayda alınması, ilgili personele yada ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması, postalanması, dosyalanması gereken yazıların Başkanlığımızda dosyalanması işlemlerini yürütmek.
 

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 09.08.2016 15:20:06 tarihinde güncellenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜNCEL