Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mali Kontrol Şube Md.

  • Harcama Birimlerince gönderilen mal, hizmet, yapım işlerine ait evrakların 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 58’ inci maddesine dayandırılarak çıkarılan İç  Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13. ve 17. maddesine dayanarak araştırılması ve incelenmesi.
  • İç ve Ön Kontrole ilişkin analizler yapmak, teknikler geliştirmek.
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygun görüş verilmeyen mal, hizmet, yapım işlerine ait evrakların üst yöneticiye bildirmek üzere aylık dönemler halinde hazırlanması.
  • Başkanlığımıza gönderilen mal, hizmet, yapım işlerine ait ön mali kontrol işlemleri K.İ.K. 21.f maddesinde belirlenen parasal değerler üzeri bedelli ödeme emri evraklarının süresinde incelenmesi.
  • İç Kontrol ve Ön mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’ n 13. ve 17. maddesince yapılacak incelemeler
  • Ön Mali Kontrol Yönetmeliği gereğince yapılması gereken diğer kontrolleri yapmak

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 25.04.2018 11:20:51 tarihinde güncellenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜNCEL