Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2017 Yılı Vergilerine Ait Tebliğler

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 02.01.2017 11:00:34 tarihinde güncellenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜNCEL